Summerburst 2012

Uppdragsgivare: Stureplansgruppen Live AB

Uppdrag: Att i nära samarbete med ledningen för Summerburst ta fram ritningar över festivalområdet i Stockholm och Göteborg. Ritningarna användes för byggnation, beräkningar av publikkapacitet och utrymning samt för ansökan om tillstånd hos myndigheter.